RESTITUTIE
  • Parkeertickets zijn uitsluitend geldig op de datum die door de koper, tijdens het online boeken, is geselecteerd en op het ticket vermeld staat. Na afronding van de bestelling kan de geselecteerde datum niet meer gewijzigd worden. Het is niet mogelijk om in aanmerking te komen voor restitutie en/of wijziging(en).
  • De Parkeerbeheerder behoudt zich het recht voor openingsdagen en/of openingstijden te wijzigen.
  • In verband met de veiligheid van de bezoekers behoudt de Parkeerbeheerder zich het recht voor om te sluiten bij calamiteiten, dit geldt in deze situaties ook voor de online tickets. De Parkeerbeheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel gemaakte (reis)kosten.
  • Ook als de Parkeerbeheerder door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen bestaat er geen recht op restitutie. Dit houdt dus ook in dat wij u, op de door u gekozen dag, geen mooi weer garantie kunnen geven. Bij het kopen van een online ticket of ter plekke via www.orvelte.info accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de regels, zoals vastgelegd in het terreinreglement van Orverlte P1,P2 en overloopterreinen.
  • Het Terreinreglement kunt u inzien via de volgende link www.hetgasselterveld.nl/reglement. Op de algemene voorwaarden en het Terreinreglement is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. In alle overige gevallen beslist de Parkeerbeheerder.